توضیحات درباره کانال محله شهدا :


شہادٺ داستانِ ماندڪَارِ آنانۍ اسٺ ڪہ دانستند؛ دنیا جاے ماندن نیسٺ…🍃


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به [email protected] ایمیل نمایید.