توضیحات درباره کانال محصولات هنری و صنایع دستی ایران (تلفیق هنر) :


با آنتیک خوش بدرخشید

جهت سفارش و هر گونه سوال با ایدی های زیر ارتباط برقرار کنید 👇👇👇👇
@Manna69
@antikmadadi
تمامی قیمت ها به تومان میباشد
tg://resolve?domain=honarnazdiranianastobaaaas
لینک☝️☝️در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.