توضیحات درباره کانال مجموعه نمایندگی های رفیعی :


🛑 هیوندا، مزدا، هاوال، جک، جیلی، فاو، لیفان، وانت

شمال: 22794212
شمال غرب: 46011556
مرکز: 66434312
شرق: 33549425
اتوبان فتح: 66697599

@RafieeMotor
‌‌
‌‌
‌‌
‌‌


‌‌
‌‌
‌‌
‌‌
‌‌
‌‌
‌‌
‌‌

کانال مجموعه نمایندگی های رفیعیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.