توضیحات درباره کانال مجموعه فیلمهای رمانتیک :


tg://resolve?domain=joinchat/AAAAAEQ1iiCav_qbS0jS1Q

لینک کانال برای دعوت دوستاتوندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.