توضیحات درباره کانال مجالس ترحیم سنندج و حومه :


کانال رسمی مجالس ترحیم سنندج و حومه

آگهی های ترحیم خود را برای ما بفرستید

با مدیریت : مختار صادقی

🆔 @sadeghi6987

📞 09304803781در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.