توضیحات درباره کانال متن روضه🔵مجمع مداحان اهل البیت ع🔴 :


کانال رسمی مجمع مداحان اهلبیت ع قم مقدس
تاسیس1394/9/3

کانال1متن روضه
@afg_majma_madahan313
کانال 2منبرروضه نوحه
@rozeh_gram
کانال3احکام عرفان
@ahkamm_313
کانال4شعروسبک
@majma_madahan313

تبادل
و مدیریت
@majma2018
جهت تبلیغات 🔽🔽
@tabliqmajma

کانال متن روضه🔵مجمع مداحان اهل البیت ع🔴در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.