توضیحات درباره کانال متفاوت باش :


با بودن تو این کانال با بقیه فرق داشته باش
پیام های زیبای فلسفی و ماندگار
ترفند های روزانه
داستان شب
انرژی مثبت
آهنگ های روز
دانستنی ها
فان
ویدیوهای پر بازدید روز
کانال اول ما :
@yavashaki2016

کانال متفاوت باشدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.