توضیحات درباره کانال ما می‌توانیم.!!!! We… can :


دکتر رعنا ترکمانیان افشار مدرس، مؤلف، محقق، روانکاو و عضو انجمن NLP ایران و انجمن روانشناسان ایران


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به [email protected] ایمیل نمایید.