توضیحات درباره کانال لینگ کده آزادی :


شرایط ثبت لینک↙️
@Royallink12345

🔴 پشتیبانی : @payamresanpTBot

فروش ربات (بدون افلاینی ، پر سرعت )
فروش ممبر گروه و کانال

🔴 ضد لینگ رایگان
@TERMiNATOR_freebotدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.