توضیحات درباره کانال لوازم جهیزیه کامل عروس(دهنوی) :


باسلام خدمت اعضاگروه
طبق وضعیت کنونی کرنا برای رفامشتریان این گروه تشکیل شد.برای عزیزانی که خریدمیکنندوجهیزیه درست میکنندایجادشده
درضمن خریدبصورت آنلاین هم میباشد
اجناس شامل
حوله جات
تن پوش روتختی
پتو
رومیزی
میزخاطره
لوازم آشپزخانه
سرویس و…… موجوداستدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.