توضیحات درباره کانال لنگرود :


رسانه خبری تحلیلی لنگرود
اولین رسانه شهرستان لنگرود

www.LangroudNews.com
instagram.com/langroudnews

خبر شهرستان لنگرود:
@KhabarLan

(ارسال سوژه،عکس،فیلم و…)👇
📲 @LangarudOnline

آگهی و تبلیغات:
@TablighGuilan

@Langarud_ads

کانال لنگروددر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.