کانال لنگرود

کانال لنگرود

رسانه خبری تحلیلی لنگرود
اولین رسانه شهرستان لنگرود

www.LangroudNews.com
instagram.com/langroudnews

خبر شهرستان لنگرود:
@KhabarLan

(ارسال سوژه،عکس،فیلم و…)👇
📲 @LangarudOnline

آگهی و تبلیغات:
@TablighGuilan

@Langarud_ads

کانال لنگرود