توضیحات درباره کانال لبیک یا صاحب الزمان عج :


سلام عزیز مصر وجود ، مهدی جان

ما بی تو قحطی زدگانیم ، به گل نشستگانیم …
ما بی تو از اندوه فراق سرشاریم …
ما بی تو تشنگانیم در حسرت باران …
ما بی تو تنهایانیم در کسوت با هم مان …

ما بی تو خیل عظیم کنعانیانیم ، سر در گم ، دلمرده ، اسیر ، بی دفاع .در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.