توضیحات درباره کانال لباس بچگانه کیدز :


عرضه لباس کودکان بیواسطه

لینک کانال
tg://resolve?domain=joinchat/AAAAAFJE8cPeERHbCW4Lxg

جهت سفارش:
@adkids
هزینه ارسال یکدست ۱۰ت دودست ۱۲ت
09353774396
اینستا
Instagram.com/adkids75
کانال ارسالی:
@kidsshopingpictures
لینک کانال عمده
@okidshoping

کانال لباس بچگانه کیدزدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.