توضیحات درباره کانال کمپین ایرانیان مقیم آلمـان :


اخبار المان،پناهندگی،سیاسی واموزشی منبع خبرهااز خبرگزاری های رسمی المان
نکته کانال دیگری نداریم
#WDRforyou
#DWفـارسی
#euronews
#tagesschau24
#WDRQuarks
#ZDF_heute
@tablighat20200 ☜ تبلیغات
📥@Charli_1983 ارسال خبر

Instagram.com/iranian_alman_official

کانال کمپین ایرانیان مقیم آلمـاندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.