کانال کرمانشاهی

کانال کرمانشاهی

ادرس
مشهد مقدس بازار امام رضا بازار چهارم از طرف فلکه اب سمت راست طبفه فوقانی پلاک 2.981 نقره جات کرمانشاهی
.
.
.
تولید انواع انگشتر های مردونه و زنونه دست ساز و ماشینی
ایدی خرید و سفارش
@Hamidkermanshahi88

کانال کرمانشاهی