توضیحات درباره کانال کتابخانه حسابداری :


کتب رشته حسابداری
انواع کتاب جزوه فیلم های اموزشی
انجام کارهای مالیاتی شرکت ها
ارزش افزوده
معاملات فصلی
اظهارنامه عملکردو…

ارتباط با مدیریت (تبادل و تبلیغات)👇👇👇

@yahossein7171

لینک کانال : 👇👇👇

tg://resolve?domain=joinchat/AAAAAEB-w-RRpnOi7Hheggدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.