توضیحات درباره کانال قیمت کف بازار ( دلار ) :


از قیمت ها و پیش بینی انها به موقع مطلع شوید.
ریسک پیش بینی با شماست

گروه مالی کیاوش ( نرخ یاب دلار )

Kiawosch Financial Group ( Dollar Finder )

کانال پیش بینی

@KIA_Signal

جهت عضویت در کانال خصوصی به ادمین پیام بدهید

@Kiawosch_Admin100

@Kiawoschدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.