توضیحات درباره کانال قیمت لحظه ای بازار طلا و ارز :


خدمت گذاری افتخار بزرگی هست که پروردگار متعال آن را بر عهده ی کسانی قرار میدهد که با عمل خالصانه خویش در مسیر گره گشایی از امور مردم گام برمیدارنددر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.