توضیحات درباره کانال قصر مرمر :


تهیه و تولید انواع مصنوعات سنگی مرمر

https://telegram.me/Onyx_Palace

#مرمر #سنگ #مصنوعات #تهیه #تولید #المان #گلدان #بشقاب #کاسهسایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.