توضیحات درباره کانال فیلم فشرده Mini FILM :


فیلمهای داخل چنل با تکنولوژی خاصی فشرده و کم حجم شده اند:
.
.
.
.
.
برای پخش بهتر فیلمها از برنامه پخش VLC استفاده نماییددر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.