کانال فیزیک دبیرستان و کنکور

اهداف این کانال آموزش فیزیک توسط دبیران مجرب با سوابق درخشان و به ساده ترین روش برای دانش‌آموزان دبیرستان و داوطلبان کنکور می‌باشد .

https://telegram.me/physic_hsl

 

#فیزیک #دبیران #سوابق #دبیرستان #کنکور

ورود به کانال
تبلیغ کانال