توضیحات درباره کانال فیتنسفارسی :


کانال تخصصی پیج های پرطرفدار فیتنسفارسی در اینستاگرام پیرامون ورزش و تغذیه
Fitnessfarsi
Fitnessclub_ig
Fitnessfarsi_ir


دریافت برنامه های تخصصی رژیم غذایی و تمرین از طریق آی دی زیر:
@fitnessfarsi_contact

.

کانال فیتنسفارسیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.