توضیحات درباره کانال فریم عینک عمده :


قاب عمده ۴۸۰۰۰پخش #عمده #عینک #فریم و #قاب #طبی
تلفن فروشگاه:
۰۹۱۸۹۲۹۵۸۲۹
۰۹۱۰۷۵۱۳۵۵۱
ای دی سفارش
شعبه اول
شهرمرزی جوانرود,بازارمرزی غرفه158
شعبه دوم
جوانرود پاساژ الماس طبقه دوم پلاک۳۵۶در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.