توضیحات درباره کانال فروش کتاب های کنکوری و پایه :


ما بچه های کنکور ١۴٠٠ایم
که کتاب کارامونو با ٣٠٪؜ کمتر از قیمت روی جلد میخوایم به فروش بذاریم😎
کتابا اکثرا نو و سفید هستن در صورت تمایل به این چنل سر بزنید و از طریق ایدی های تگ شده با ما در ارتباط باشید😉در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.