توضیحات درباره کانال فروش و صادرات سیمان هادیفر :


فروش و صادرات سیمان کارخانه های ارومیه و اصفهان


بارگیری سیمان از در کارخانه به ارمنستان با ماشین های قدرتمند و صفر

Sales and export of cement of Urmia and Isfahan factories
Cement loading from the factory to Armenia with powerful and zero machinesدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.