توضیحات درباره کانال فروش لباس (شیک باش) :


در صورت خرید لطفا به پی وی مراجعه فرمایید
پرداخت هزینه ارسال بر عهده مشتری هس
🌹🌹🌹🌹🌹🌹در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.