توضیحات درباره کانال فروش سگ آکیتا امریکایی نر و ماده :


1️⃣اسم (لیون و هیرو)
2️⃣نژاد(اکیتا امریکایی)
3️⃣سن نر ۱۴ ماه و ماده ۱۵ ماه
4️⃣فوق العاده قوی.
5️⃣هردو دارای شناسنامه


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به [email protected] ایمیل نمایید.