توضیحات درباره کانال فروشگاه مهدی :


تلفن:۵۵۳۸۱۲۰۰

تلفن همراه:۰۹۱۲۲۰۵۶۷۸۷ مهدی صفیخانیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.