کانال فروشگاه مجازی کاشی و سرامیک الدورادو

بزرگترین شبکه ی پخش #کاشی ، #سرامیک و #موزاییک

@Eldoradotile

خانم شب بو ۰۹۱۹۲۳۲۴۴۶۹
کریمی ۰۹۱۳۵۳۸۰۷۴۶
دهقانی ۰۹۱۳۹۵۱۳۳۰۱

ورود به کانال
تبلیغ کانال