توضیحات درباره کانال فروشگاه جهیزیه عروس لیمون :


013.33252373 عباسی09197098160
رشت.بازار.راسته سمساران.روبروی مبل ندا دهنده
ارسال به تمام نقاط کشور(رشت رایگان)در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.