توضیحات درباره کانال فرهنگ و تجارت 🌍 :


این کانال، به مسائل فرهنگ تجارت، روابط میان فرهنگی و سیاست های اقتصادی و تجاری کشورهای جهان می پردازد.


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به [email protected] ایمیل نمایید.