توضیحات درباره کانال فرصتهای شغلی صنعت ساختمان :


برآنیم با اطلاع رسانی دقیق فرصت های واقعی اشتغال صنعت ساختمان، گامی استوار در توسعه و تعالی سرمایه های انسانی این صنعت برداریم.
وبسایت:
http://cjobs.ir/
مدیر رسانه :در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.