توضیحات درباره کانال غمگین شاد ویسلر :


دوستان کنارهم خوش باشیم
❌✖تورکلَرین اَیالتی✖❌
✔تورکی وُیـس
ارتباط باادمین


لینک کانال

tg://resolve?domain=joinchat/AAAAAD55OBnL3z4jAo3Axw
جهت سفارش تبلیغات

@Tabligat_admin
.
.


.


.


..
.
.
.
#لفت

کانال غمگین شاد ویسلردر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.