توضیحات درباره کانال عکس های زیبا انتظار قشنگ است وقتی میدانی خدا :


انتظار قشنگ است
وقتی میدانی
خدا جایی
دلی را
بیقرار بیقراری های تو کرده…

کانال عکس های زیبادر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.