توضیحات درباره کانال عکس نوشته بگو کسی نجاتم ندهد من غرقِ :


بگو کسی نجاتم ندهد
من غرقِ تماشایِ توام


کانال عکس نوشتهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.