توضیحات درباره کانال عمده صالح آباد :


تبلیغات‌ویژه‌ارسال به 80 گروهصنف آشپزخانه
ارسال بنر و آگهی شما به ۲۵ گروه آشپزخانه و ۵۵ گروه تبلیغات یک ماه ۴۰۰ هزار تومان گروه تبلیغات روزی ۱۰ آگهی مجموع ۱۲۰۰آگهی آشپزخانه روزی ۱ آگهی مجموع ۷۵۰ آگهی ارسال میشود
مدیریت:
@azartaj97در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.