کانال علم بهتر است یا ثروت

(علم بهتر است یا ثروت) با احترام تقدیم می کند!
تمامی مطالب این کانال عمومی می باشد؛وبه معنی: (فعالیت در تمامی موضوعات است)
ارتباط با ما : @javad234
لینک عضویت کانالمون :
👇👇👇
🆔 https://t.me/elmbehtarastyaservat

ورود به کانال
تبلیغ کانال