توضیحات درباره کانال عصرجنوب|اخبار خوزستان :


🌐 مجموعه خبری “عصر جنوب”🌐 ✅ دارای مجوز از هیات نظارت💻 وبسایت:asrejonoob.ir🗞 نشریه:چاپ و انتشارهفتگی📰📲 کانال تلگرام: @asrejonoobاینستا: instagram.com/asrejonoob.ir🔗ارتباط/تبلیغ: @Asrejonoob_shomaشامد: 1-2-2959-84-61-4-1

کانال عصرجنوب|اخبار خوزستاندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.