توضیحات درباره کانال عسل و خشکبار کندوان :


عرضه عسل طبیعی. و بهترین خشکبار آذربایجان
09148462348

ارتباط با ما :
@kandowanدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.