توضیحات درباره کانال عسل طبیعی آذربایجان :


عسل آذربایجان. زنبورها در بهترین منطقه کوه سهند بین گل ها و درختان پرورش می یابند.در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.