توضیحات درباره کانال عسل درمانی شاه انگبین :


از تولیدبه مصرف
عسل خالص،طبیعی
عسل خام،زنده
عسل بدون حرارت وموادنگهدارنده
خرید از زنبورداراستان س و ب زاهدان
بدون واسته
باضمانت برگشت محصول

ارسال به سراسر کشور
ادمین
@alidoustimahmoud
اینستاگرام
mr.alidousti.9194
همراه
09159929194
09302684949
علیدوستیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.