توضیحات درباره کانال عروس های بیچاره :


عروس های عزیزی که خانواده شوهر بیچارتون کردن، دیگه نگران نباشید.

https://telegram.me/AROOSHAYEBICHAREH

 

 

#عروس #مادر_شوهر #روانشناسی #شناخت #روابط #افراد #زندگی #سوال #مشاوره #ازدواجدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.