توضیحات درباره کانال عرضه اولیه بورس (VIP) :


شروع فعالیت کانال :
اردیبهشت ۹۸در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.