توضیحات درباره کانال طنز و سرگرمی :


بهترین کلیپ های طنز را در اینجا ببینید
خنده دار ترین ها اینجاست

😂😂😂😂😂😄😂😂

برای لحظاتی از ناراحتی ها آسوده شویم😊


کانال آپارات:https://www.aparat.com/MOHAMMADISOLEIMANIدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.