توضیحات درباره کانال طنز سیاسی دکترسلام :


توییتر دکترسلام: twitter.com/doctorsalaam – اینستاگرام دکترسلام: Instagram.com/drsalaam – کانال سروش دکترسلام: Sapp.ir/Drsalaam – فقط تبلیغ: @drsalam_ads

کانال طنز سیاسی دکترسلامدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.