توضیحات درباره کانال طنزمنز💯 :


❤️﷽❤️

اینجا دور هم جمع شدیم تا دور از هیاهوى زندگى کمى بخندیم.


تبلیغات برای موسسات خیریه رایگان میباشد 💚

بودن در کنار شما افتخار ماست😘

اینستاگرام
instagram.com/tanzmanz20

انتقاد پیشنهاد👇
@tanzmanz20_ads

کانال طنزمنز💯در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.