توضیحات درباره کانال طنزستان :


اینجا بمون و کمی بخنده 😉😉😊😂

ID admin:@Alimahdin1346در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.