کانال طب سنتی ایرانی راز سلامتی🌈

خانم آذرگون هستم مشاورسلامت وزبان شناسی
رسالت من:
✅️آگاهی بخشیدن به افراددرزمینه سلامتی
✅️اطلاعاتی درموردتغذیه افراد
✅️مزاج شناسی وزبانشناسی
راه ارتباطی :👇
@Aynaz_azargon
برای ثبت سفارش و #مشاوره_رایگان پیام دهید.
ازساعت۸ الی ۱۲و۱۶ الی۲۰پاسخگو هستم.

ورود به کانال
تبلیغ کانال