توضیحات درباره کانال صفرتاصدکشاورزی💯 :
لینک گروه صفرتاصدکشاورزی؛
tg://resolve?domain=+SQcpOhMKayMkjCRs
تعرفه ها؛
tg://resolve?domain=agriengineer_tarefe
ارسال نظرات ،انتقادات ،پیشنهادات
@agriengineerbot

ادمین تبلیغ،تبادل👇
@shmazaheri1297


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به [email protected] ایمیل نمایید.