توضیحات درباره کانال صرافی کندو :


کانال رسمی گروه صرافی کندو

#نرخ_ارز
#اخبار_ارز

نرخ منصفانه و سرعت در واریز

Iran : (+98912 113 94 94) (+989121456144) +982126540099
💢 Australia : (+61 456 999 888 )
Dubai : +971551113030
Site:Candoexchange.com.au

کانال صرافی کندودر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.